Kotegawa, Yui
Kotegawa, Yui
Shiizaki, Hinako
Shiizaki, Hinako
Tokisaki, Kurumi
Tokisaki, Kurumi
Kirigiri, Kyouko
Kirigiri, Kyouko
Takanashi, Rikka
Takanashi, Rikka
Oshino, Shinobu
Oshino, Shinobu
Nanachi
Nanachi
Higuchi, Ichiyou
Higuchi, Ichiyou
Nakajima, Atsushi
Nakajima, Atsushi
Akutagawa, Ryuunosuke
Akutagawa, Ryuunosuke
Edogawa, Ranpo
Edogawa, Ranpo
Dazai, Osamu
Dazai, Osamu
Yato
Yato
Mercury, Rory
Mercury, Rory